فروش فایل عریضه
https://www.arize.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c/
Export date: Wed Aug 21 18:02:19 2019 / +0430 GMT

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی


پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ) توسط اسنل و فیشر و والترز در سال (۱۹۹۳) تدوین گردیده است.

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری ۱۲ زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است.

یکی از مسائل مهمی که این روزها در ذهن بسیاری از زوج ها مطرح است میزان اهمیت رابطه جنسی در زندگی زناشویی است.

خانواده های زیادی دچار طلاق جنسی شده اند که شاید در بسیاری از موارد به اشتباه به طلاق عاطفی تعبیر شود ولی کارشناسان می گویند طلاق جنسی از طلاق عاطفی جداست و طلاق جنسی خیلی زود به طلاق عاطفی منجر می شود.

ریشه ی بسیاری از طلاق ها در کشور ما عدم آگاهی زوجین از مسایل جنسی یکدیگر است چرا که متاسفانه این مسائل در کشور ما جزء تابوها محسوب می شود و خیلی ها آگاهی داشتن در مورد آنها را به نوعی شکستن حریم و حرمت می دانند.

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی دارای ۶۰ عبارت یا سوال می باشد که آزمودنی ها باید مشخص کنند هرعبارت چقدر با مسائل جنسی وی تناسب دارد.

۱۲خرده مقیاس پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی عبارتند از:

۱-حرمت جنسی                                   ۲-اشتغال ذهنی جنسی                       ۳-کنترل جنسی درونی

۴-آگاهی جنسی                                  ۵-انگیزش جنسی                                ۶-اضطراب جنسی

۷-قاطعیت جنسی                                 ۸-افسردگی جنسی                            ۹-کنترل جنسی بیرونی

۱۰-نظارت جنسی                                 ۱۱-ترس از رابطه جنسی                       ۱۲-رضایت جنسی

هر کدام از خرده مقیاس های بالا توسط سوالاتی خاص از پرسشنامه سنجیده می شوند که این سوالات در مقابل هر مولفه نوشته شده است.

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری ۱۲ زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است.


تمامی ۱۲خرده مقیاس پرسشنامه ی حاضر از پایایی خوبی برخوردار هستند و ضریب آلفای این پرسشنامه از۰/۷۰ تا ۰/۹۴ در نوسان می باشد (میانگین ۰/۵۸).

به طور خلاصه ،۱۲خرده مقیاس پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ) از ثبات درونی و پایایی بازآزمایی بیشتر از حد کافی برخوردار بوده و هستند .

اسنل و همکاران دریافتند پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی در میان آزمودنی ها نه تنها با نگرشهای جنسی آنها و رویکردهای تبادلی و تداولی شان به رابطه جنسی مرتبط بود ، بلکه با نمره های آنان در سایر ابزارهایی که از نظر مفهومی شبیه MSQ بودند، نیز ارتباط داشت.

همچنین رفتارهای جنسی مردان و زنان نیز به طور قابل پیش بینی ای با نمره های آنان در خرده مقیاس های MSQ مربوط بود(فیشر وهمکاران،۱۹۹۵).

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی که پیش روی شماست سامل شیوه ی نمره گذاری و نحوه ی تفسیر نمرات می باشد.پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی

تعداد صفحات: ۱۱

حجم: ۳۲۲۰kb

توجه:

کاربر گرامی ، بلافاصله پس از خرید ، دکمه ی دریافت فایل نمایان شده و نیز لینک دانلود به ایمیلتان ارسال می گردد. 
Post date: 2017-10-08 19:24:41
Post date GMT: 2017-10-08 19:24:41