آزمون های روانی

پرسشنامه بهزیستی معنوی

پرسشنامه بهزیستی معنوی توسط دهشیری (۱۳۸۸) براساس مدل پیشنهادی انجمن ملی بین مذاهب (۱۹۷۵) در بین دانشجویان دانشگاههای تهران ساخته شده است.

پرسشنامه بهزیستی معنوی شامل ۴۰ سؤال و دارای ۴ خرده مقیاس به ترتیب زیر است:

  1. ارتباط با خدا
  2. ارتباط با خود
  3. ارتباط با طبیعت
  4. ارتباط با دیگران

شایان ذکر است که هر یک از خرده مقیاسهای پرسشنامه بهزیستی معنوی دارای ۱۰ سؤال است.

پرسشنامه بهزیستی معنوی کمک می کند تا دریابیم که چقدر با خدای خود ارتباط مستحکم تری داریم و چقدر حضور خداوند را در زندگی خود احساس می کنیم؟

کمک می کنید تا دریابیم که ارتباطمان با دیگران چگونه است و چقدر به عقاید و نظرات سایرین احترام می گذاریم؟

به کمک پرسشنامه بهزیستی معنوی درخواهیم یافت که چقدر ارتباط قوی تری با خودمان داریم؟

و در نهایت پرسشنامه بهزیستی معنوی کمک می کند تا دریابیم که چقدر ارتباط ما با طبیعت احترام آمیز است؟

همبستگی مثبت و معنی دار نمرات این پرسشنامه با نمرات مقیاس رضایت از زندگی و آزمون دینداری معبد ، نشانگر روایی همگرای پرسشنامه است.

همچنین همبستگی منفی و معنی دار نمرات این پرسشنامه با نمرات مقیاس اختلال روانی نشانگر روایی واگرای پرسشنامه است.

این پرسشنامه از روایی و اعتبار بالایی برخوردار است و شامل نمره گذاری و نحوه ی تفسیر نمرات می باشد.

دهشیری در تحقیق خود در سال ۱۳۸۸ ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه را  ۰/۹۴ برآورد کرده است ، همچنین ضریب پایایی این آزمون به روش بازآزمایی  ۰/۸۶ برآورد شده است.

پرسشنامه بهزیستی معنوی

تعداد صفحات: ۶

حجم: ۱۸۶۴kb

توجه:

کاربر گرامی ، بلافاصله پس از خرید ، دکمه ی دریافت فایل نمایان شده و نیز لینک دانلود به ایمیلتان ارسال می گردد.

 

 

 

درباره نویسنده

محمود دبستانی

محمود دبستانی فارغ التحصیل رشته ی روانشناسی کودکان استثنایی در مقطع کارشناسی هستم،
از سال 1386 تا کنون به تدریس کودکان با نیاز های ویژه ی ذهنی اشتغال دارم.
برای همه ی شما کاربران عزیز و گرانقدر آرزوی سلامتی و بهروزی دارم.
ما را از نظرات ارزنده ی خود بهره مند سازید.

یا علی!

دیدگاهتان را بنویسید