فروش فایل عریضه
https://www.arize.ir/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/
Export date: Wed Aug 21 22:25:38 2019 / +0430 GMT

نظریه های یادگیری


نظریه های یادگیری امروزه از دو شاخه بزرگ یا دو شیوه مهم فکرى و فلسفى پیروى می کنند: یکى آیین یا مسلک تجربه‏ گرایى و دیگرى، خردگرایى است.

در عوامل موثر در یادگیری با تعریف یادگیری آشنا شدیم و دانستیم که یادگیری تغییری نسبی است که بر اثر تجربه و آموزش در رفتار موجود زنده پدید می آید.

در این پاورپوینت قصد داریم تا هر چند کوتاه و مختصر ، با نظریه های یادگیری آشنا شویم.

انسان در طى تاریخ زندگى خود همواره توجه خاصى به آموختن نشان داده و کوشیده است چگونگى امر آموختن را دریابد. فیلسوفان و اندیشه‏ وران قبل از میلاد مسیح درباره فرایند یادگیرى نظر و عقیده خاص خود را بیان داشته‏ اند. بنابراین نظریه های یادگیری پیش از میلاد مسیح بوجود آمده اند.

در واقع هر نظریه یادگیرى شامل یک رشته ضابطه‏ هاى اصولى و آموزشى است که مسیر آموزش و پرورش را تعیین می کند و به صورت یک وسیله تحلیلى براى ارزشیابى پیشرفتهاى درسى به کار می رود.

روشهای دوگانه یادگیری:

براى پذیرفتن هرگونه اندیشه یا نظرى دو روش وجود دارد: روش اقتدارى و روش علمى.

در  روش اقتدارى فرد به صرف اینکه به مقامات یا مراجع خاصى عقیده دارد نظر آنان را بى چون و چرا، همچون یک حقیقت مسلم می پذیرد؛ اما در روش علمى می کوشد تا در نتیجه پژوهشهاى خود یا پژوهشهاى تحقق یافته دیگران به واقعیات دست یابد.

هر عمل معقول و منطقى، خواه جزئى از آموزش یا هرگونه فعالیتى در زندگى باشد، با یک نظریه ارتباط دارد وگرنه عملى بی هدف و نامشخص است. پس، هر عملى که مبتنى بر هدفى باشد مستلزم نظریه‏ اى است. این همان نقطه ایست که پای نظریه های یادگیری را به ماجرا می گشاید.

آنچه لازم است در مورد نظریه های یادگیری ذکر کنیم این است که در واقع در یادگیرى، هیچ نظریه‏ اى را نمی توان کاملترین و قاطعترین نظریه‏ ها دانست و آن را یگانه وسیله یا تنها پاسخگوى مسائل و دشواریهاى آموزشى معرفى کرد.

امروزه نظریه های یادگیری از دو شاخه بزرگ یا دو شیوه مهم فکرى و فلسفى پیروى می کنند: یکى آیین یا مسلک تجربه‏ گرایى و دیگرى، خردگرایى است.

در روان‏شناسى تجربه‏ گرایان یا تداعی گرایان را نظریه‏ پردازان محرک - پاسخ نامیده‏ اند. به اعتقاد اینان یادگیرنده حالت انفعالى دارد و رفتار او در اختیار یا تابع نیروها یا عوامل درونى و برونى است. این دسته از نظریه‏ ها به نام هاى ذره‏ گرا یا استحاله‏ گرا شناخته شده‏ اند.

آیین فکرى دیگرى که زیر بناى نظریه‏ ها را تشکیل می دهد خردگرایى است که عقل و استدلال منطقى را یگانه عامل یا وسیله شناخت معرفت و دستیابى به واقعیتها می شناسد. در این نظریه‏ ها احساس، الهام، کشف و شهود و اطلاعات حسى جایى ندارند.

در این پاورپوینت با نظریه های یادگیری متعددی آشنا خواهید شد و نظریه پرداز هر عقیده را خواهید شناخت.نظریه های یادگیری

تعداد اسلاید: ۲۰

حجم: ۱۰۶۱kb

توجه:

کاربر گرامی ، بلافاصله پس از خرید ، دکمه ی دریافت فایل نمایان شده و نیز لینک دانلود به ایمیلتان ارسال می گردد. 

 
Post date: 2016-07-12 12:36:22
Post date GMT: 2016-07-12 12:36:22